काठमाडौं
  • खुल्ला समय

  • ०९:३० - ०५:०० आइ - शुक्र
  • काम गर्ने समय

  • १०:०० - ०४:०० आइ - शुक्र
3 जुलाई, 2018

By Dibyashwori Savings

२४ महिने एकमुष्ठ भुत्तानी योजना

२४ महिने एकमुष्ठ भुत्तानी योजना

3 जुलाई, 2018

By Dibyashwori Savings

कर्मचारी बचत ३ वर्षे एकमुष्ठ भुत्तानी योजना

कर्मचारी बचत ३ वर्षे एकमुष्ठ भुत्तानी योजना

3 जुलाई, 2018

By Dibyashwori Savings

३६५ दिने निरन्तर बचत योजना

३६५ दिने निरन्तर बचत योजना

3 जुलाई, 2018

By Dibyashwori Savings

जेष्ठ नागरिक शहारा पेन्सन बचत​

जेष्ठ नागरिक शहारा पेन्सन बचत​

24 जुन, 2018

By Dibyashwori Savings

साधारण बचत 

ब्याज दरः ६ .०० प्रतिशत
न्यूनतम ब्यालेन्सः रु. ५००.००
समयावधिः खुल्ला
ब्याज गणनाः मासिक रुपमा
बिशेषताः स्वेच्छिक रुपमा जति बेला पनि झिक्न र राख्न सकिने र बन्द गर्न सकिने

24 जुन, 2018

By Dibyashwori Savings

शेयरधनी बचत 

ब्याज दरः ६ %
न्यूनतम ब्यालेन्सः रु. ५,०००.००
समयावधिः खुल्ला
ब्याज गणनाः दैनिक
बिशेषताः स्वेच्छिक रुपमा जति बेला पनि झिक्न र राख्न सकिने र बन्द गर्न सकिने

5 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

बसाहा बिशेष बचत

ब्याज दरः ८.५० %
न्यूनतम ब्यालेन्सः रु. ५,०००.००
समयावधिः खुल्ला
ब्याज गणनाः दैनिक
बिशेषताः स्वेच्छिक रुपमा जति बेला पनि झिक्न र राख्न सकिने र बन्द गर्न सकिने

5 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

बसाहा सुपर बचत

ब्याज दरः १०.०० %
न्यूनतम ब्यालेन्सः रु. १०,०००.००
समयावधिः खुल्ला
ब्याज गणनाः दैनिक
बिशेषताः स्वेच्छिक रुपमा जति बेला पनि झिक्न र राख्न सकिने र बन्द गर्न सकिने

5 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

महिला उद्यमशील बचत

ब्याज दरः ७.०० %
न्यूनतम ब्यालेन्सः रु. १००.००
समयावधिः खुल्ला
ब्याज गणनाः दैनिक
बिशेषताः स्वेच्छिक रुपमा जति बेला पनि झिक्न र राख्न सकिने र बन्द गर्न सकिने

5 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

क्रमिक बचत

आवधिक खाता (अङ्ग्रेजी: Fixed Term Deposit Account) निश्चित प्रतिशत ब्याज प्रदान गरि तोकिएको समय पश्चात मात्र झिक्न सकिने खोलिएको खातालाई भनिन्छ । यस्तो खातामा एक निश्चिच अवधीको लागि मात्र रकम राख्न सकिन्छ ।

5 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

खुत्रुके बचत

न्यूनतम ब्यालेन्सः     रु. ५००.००
समयावधिः      १ वर्ष वा सो भन्दा माथि
ब्याज दर:       ९.००%
ब्याज गणनाः   मासिक
बिशेषताः क्रमिक रुपमा बचत गर्न सकिने तर अवधि पूरा नभई रकम झिक्न नसकिने

5 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

लेबी बचत                  

न्यूनतम ब्यालेन्सः     रु. १,०००.००
समयावधिः      १ वर्ष वा सो भन्दा माथि
ब्याज दर:        ६ %              
ब्याज गणनाः   मासिक
बिशेषताः प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने, आपसी समझदारीमा झिक्न सकिने

2 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

शैक्षिक बचत

न्यूनतम ब्यालेन्सः रु. १,०००.००
ब्याज गणनाः मासिक
बिशेषताः स्वेच्छिक रुपमा बचत गर्न सकिने तर अवधि पूरा नभई रकम झिक्न नसकिने