काठमाडौं
  • खुल्ला समय

  • ०९:३० - ०५:०० आइ - शुक्र
  • काम गर्ने समय

  • १०:०० - ०४:०० आइ - शुक्र

By Basaha Saving

imageCategory: खाता

साधारण बचत 

ब्याज दरः ६ .०० %
न्यूनतम ब्यालेन्सः रु. ५००.००
समयावधिः खुल्ला
ब्याज गणनाः मासिक रुपमा
बिशेषताः स्वेच्छिक रुपमा जति बेला पनि झिक्न र राख्न सकिने र बन्द गर्न सकिने