काठमाडौं
  • खुल्ला समय

  • ०९:३० - ०५:०० आइ - शुक्र
  • काम गर्ने समय

  • १०:०० - ०४:०० आइ - शुक्र

By Basaha Saving

imageCategory: खाता

बचत खाता (अङ्ग्रेजी: Saving Account) जनताको आयबाट बचत गर्नको अभिप्रेरित गर्नको लागी थोरै रकमबाट खोल्न सकिने खातालाई भनिन्छ । यस्तो खाताको उद्देश्य निम्न तथा मध्यमवर्गका मानिसहरूको वचत गर्ने भावना जागृत गराउनु हो ।

यस प्रकारको खातामा रकम झिक्ने सिमामा तोकिएको हुन्छ साथै बैंकले तोकिएको रकम भन्दा बढी रकम झिक्न नमिल्ने हुन्छ । यस खातामा बैंकले खातावाललाई ब्याज प्रदान गर्ने गर्दछ ।

बचत खाता

समयावधि ब्याज दर
३ महिनाः १०.००%
६ महिनाः ११.००%
१ बर्षः १३.००%
२ वर्षः १४.००%
३ वर्षः १५.००%

 

 

सबैका लागि एक एकका लागि सबै

बसाहा बचत खाता सेवाहरू