काठमाडौं
  • खुल्ला समय

  • ०९:३० - ०५:०० आइ - शुक्र
  • काम गर्ने समय

  • १०:०० - ०४:०० आइ - शुक्र

By Basaha Saving

imageCategory: खाता

जेष्ठ नागरिक शहारा पेन्सन बचत​

समयावधि भूक्तानीमा ब्याज दर
१∕१ महिना ३∕३ महिना ६∕६ महिना एकमुष्ठ वार्षिक
१ वर्ष: ११.००% १२.००% १३.००% १४.००%
२ वर्ष: ११.५०% १३.००% १४.००% १५.००%
 ३ वर्ष: १२.००% १४.००% १५.००% १५.००%