काठमाडौं
  • खुल्ला समय

  • ०९:३० - ०५:०० आइ - शुक्र
  • काम गर्ने समय

  • १०:०० - ०४:०० आइ - शुक्र

By Basaha Saving

imageCategory: खाता

खुत्रुके बचत

न्यूनतम ब्यालेन्सः     रु. ५००.००

समयावधिः      १ वर्ष वा सो भन्दा माथि

ब्याज दर:      ८.००%

ब्याज गणनाः   मासिक

बिशेषताः  दैनिक रुपमा बचत गर्न सकिने तर अवधि पूरा नभई रकम झिक्न नसकिने

 

समयावधि ब्याज दर
१ वर्षः ८.००%
२ वर्षः ९.००%
५ वर्षः १२.००%