काठमाडौं
  • खुल्ला समय

  • ०९:३० - ०५:०० आइ - शुक्र
  • काम गर्ने समय

  • १०:०० - ०४:०० आइ - शुक्र

By Basaha Saving

imageCategory: खाता

क्रमिक बचत

न्यूनतम मौज्दात : रु. ५००.००

ब्याज गणनाः मासिक

बिशेषताः क्रमिक रुपमा बचत गर्न सकिने तर अवधि पूरा नभई रकम झिक्न नसकिने

 

समयावधि ब्याज दर
३ महिनाः ७.००%
६ महिनाः ७.५०%
१ बर्षः ८ .००%
२ वर्षः ८ .५०%
४ वर्षः ९ .५०%
५ वर्षः ११.००%